• Dutch
 • English
 • French
DIP
 

Secqure gebruikt een simpele stap-per-stap methode om problemen te ontdekken, escalaties te voorkomen en bedrijfsverbeteringen na te streven: doelgerichte interventieplanning (DIP - OOPP).

Volgende fases worden onderkend:

 • Voorbereidende fase:

  • Definitie van het probleem

  • Selectie van de betrokken individuen of groepen

 • Analytische fase:

  • Probleemanalyse

  • Analyse van de doelstellingen

  • Analyse van de te volgen strategie

 • Planningsfase:

  • Beschrijving van stappenplan

  • Omschrijving van de aannames

  • De operationele processen

  • Beschrijving van de objectieve en controleerbare indicatoren

  • Beschrijving van de verificatiebronnen

  • Bepaling van de benodigdheden

  • Bepaling van de financiële middelen

 • Continue verbeteringsfase:

  • Bepaling van de interventie- en opvolgfrequentie

  • Analyse van de te behalen verbeteringen

  • Bepaling van de verfijnde objectievenMail of bel ons