• Dutch
  • English
  • French
Escalatiebeheer
 

Beheren van risico’s en escalatiepreventie

Ondanks alle preventieve maatregelen wordt elk project met onvoorziene obstakels, moeilijkheden en situaties geconfronteerd. Soms leiden deze zelfs tot ernstige escalaties. Deze escalaties tasten de positieve betrokkenheid aan van de medewerkers en kunnen de bedrijfsdoelstelling ter verbetering van de klantrelaties hypothekeren. Door pro-actief risico’s te onderkennen en preventieve acties te definiëren, kunnen veel van deze stressvolle escalaties voorkomen worden.

Secqure biedt conflictgevoelige en preventieve escalatie en deëscalatie management ervaring. Onze aanpak is gebaseerd op jaren ervaring in:

  • Pro-actieve risico identificatie bij bedrijfskritische projecten

  • Coaching van klantenrelatiebeheerders (CRM)

  • Genereren van toegevoegde waarde bij service delivery management.

Vinden van de basisoorzaken

Elke escalatie is, indien grondig aangepakt en opgelost, een mogelijkheid om de oorzaken open te bespreken en de daaruit getrokken lessen te verankeren in uw bedrijf. Escalaties zijn dus opportuniteiten om bedrijfsprocessen te verbeteren.

Secqure heeft veel ervaring in het nauwgezet onderzoek van alle oorzaken en verbanden die betrekking hebben op escalaties. Analyse van de hoofdoorzaak (RCA) maakt deel uit van het aanbod van Secqure. Dit onderzoek biedt mogelijkheden om bepaalde activiteiten zonder toegevoegde waarde af te voeren. Eveneens ligt dit onderzoek aan de basis van het implementeren en verankeren van verbeteringen ter bevordering van de klanttevredenheid.

Mail of bel ons