• Dutch
  • English
  • French
Project Engagement Management
 

 Beheersen van projectcomplexiteit

Bij projecten ter verbetering van de bedrijfsprocessen zijn meestal verscheidene applicaties betrokken. Sommige bestaande applicaties worden aangepast, andere worden nieuw geïmplementeerd. Typisch is dat hierbij bepaalde componenten elkaar overlappen. De zakelijke vereisten worden continu geëvalueerd, bijgestuurd en -waar mogelijk- geconsolideerd. Alle activiteiten moeten worden gecoördineerd en volgens prioriteiten gepland. Meerdere interne projectmanagers worden betrokken op basis van hun toewijding en samenwerking. Leveranciers en andere externe consultants moeten geïntegreerd worden in de projectteams.

Secqure biedt u een geëngageerde ombudsman die de samenwerking tussen alle verschillende betrokken partijen (leveranciers, partners, sponsors, …) stimuleert en de verschillende interacties coördineert… Secqure creëert het raamwerk waarin de verschillende klanttevredenheidsprojecten en verbeteringstrajecten samengebracht worden.

Onafhankelijke bewaking van uw strategische zakelijke doelstellingen

Meerdere medewerkers in uw bedrijf zullen worden beïnvloed door de veranderingen die deze projecten met zich meebrengen. Hun dagdagelijkse werkzaamheden zullen meer onder druk komen te staan. Dit kan leiden tot misverstanden, frustraties, conflicten en escalaties. Situaties als deze worden best aangepakt door een extern iemand met de nodige toewijding, kennis van zaken en onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid hier in de zin van niet beïnvloed door specifieke belangen van leveranciers, agenda’s van sommige partners en bedrijfseigen interne politieke kwesties.

Secqure levert u een engagement & change manager wiens prioriteiten zijn:

  • het “challengen” van de toewijding van de diverse project managers

  • het coachen van uw medewerkers tijdens de veranderingen (verbeteringen)

  • en het oplossen van escalaties op gecontroleerde wijze

zodat de strategische doelstellingen van de verbeterprojecten niet worden gehypothekeerd.

Mail of bel ons