• Dutch
  • English
  • French
Borging van continue verbeteringsprocessen
 

Beheren van veranderingen (change management)

De markt verandert constant, producten wijzigen en verbeteren, mensen evolueren… Evoluties beïnvloeden uw organisatie en gedurende deze veranderingsprocessen zijn de acties en de gedragingen van de betrokken medewerkers en partners mede bepalend voor succes.

Continue verbetering is een zakelijke attitude die leidt tot het behalen en overtreffen van de verwachtingen van alle betrokkenen partijen. Het is klantgericht, wordt aangestuurd door het management en uitgedragen door de medewerkers. Soms is een “brandjesblus” aanpak noodzakelijk, maar deze aanpak leidt nooit naar langdurige verbeteringen.

Bij Continue procesverbetering worden oorzakelijke verbanden gezocht van scheeflopende zaken. Deze kennis wordt vervolgens aangewend om onproductieve afwijkingen en anomalieën te elimineren. Activiteiten zonder toegevoegde waarde voor het bedrijf of voor haar partners worden afgestoten waardoor de algemene tevredenheid bevorderd wordt.

Secqure biedt een creatief perspectief om problemen, situaties en escalaties vanuit een andere hoek te benaderen. Alle interne en externe betrokken partijen worden verzocht om hieraan deel te nemen teneinde de escalaties in nieuwe win-win opportuniteiten om te vormen.

Verankering van de verbeteringen in uw organisatie

Na invoering van de verwachtte bedrijfsverbeteringen, begeleidt Secqure u om deze te verankeren in uw organisatie, processen en procedures. Slechts na verankering kan lange termijn toegevoegde waarde gegarandeerd worden voor klanten, leveranciers en alle andere betrokken business partners. De business lifecycle draait op volle kracht waarbij nieuwe zakelijke opportuniteiten ontstaan ter verhoging van de zakelijke doeltreffendheid, algemene tevredenheid en inkomsten.

Secqure provoceert uw proces eigenaars en prikkelt uw nieuwe en verbeterde processen op regelmatige en voortdurende basis.

Preventieve ombudsman diensten. Escalatiebeheer is een intensieve en veeleisende job. Deze job toevertrouwen aan een onafhankelijke-, geëngageerde en stressbestendige ombudsman getuigt van zakelijk inzicht en niet van onnodige luxe. Secqure begeleidt individuen en teams en helpt de verbeteringen te verankeren in uw organisatie.

Laat uw visie “challengen”, stel u open voor andere inzichten, engageer met Secqure’s toewijding.

Mail of bel ons