• Dutch
  • English
  • French
Aanbod
 

Tevreden klanten, leveranciers, medewerkers… Winst maken en groei realiseren… Maximale toegevoegde waarde bieden voor alle betrokken partijen… Dit zijn ultieme doelstellingen voor waardig ondernemerschap. Om deze doelen te bereiken, zoeken ondernemingen naar oplossingen om efficiënter te werken en om kosten te besparen. Processen en werkmethodes worden geoptimaliseerd, vereenvoudigd en geïntegreerd. Projecten worden gedefinieerd en opgestart om te komen tot verbeteringen van de klantenrelaties.

Secqure begeleidt en “coaches” de verschillende projectmanagers teneinde de focus op de einddoelstelling te behouden en deze te realiseren.

Project Engagement Management 

Secqure voorkomt escalaties die de verwachtte strategische verbeteringen (gedefinieerd bij het begin van het project) in gevaar kunnen brengen. We nemen de verantwoordelijkheid op om interne en externe problemen op te lossen als deze zich manifesteren. De hieruit geleerde lessen worden gebruikt om bedrijfsprocessen bij te sturen en de verbeteringen worden geborgen (“secqured”).

Escalatiebeheer

Secqure begeleidt tevens uw projectmanagers en uw proceseigenaars in hun continue zoektocht naar verbetertrajecten… Continue verbeteringen leiden tot het behalen en overtreffen van de verwachtingen van alle betrokkenen. Het getuigt van een intrinsieke zakelijke gedragscode: uitermate klantgericht, aangestuurd door het management en uitgedragen door de medewerkers.

Secqure biedt een onafhankelijke, geëngageerd en stressbestendige ombudsman, getraind om uw managers en hun teams te coachen en om klantgerichte verbeteringen te verankeren in uw organisatie.

Borging van Continue verbeteringsprocessen

Mail of bel ons